Logotype firmy Sparta Loyalty

Implementacja systemu

Gdy program lojalnościowy jest już gotowy, można go płynnie wdrożyć przy wsparciu naszego doświadczonego zespołu. Ta płynna integracja zapewnia późniejsze pełne zaangażowanie klientów, oferując pełne doświadczenie lojalnościowe we wszystkich punktach kontaktu.

banner_system_implementation_sparta_loyalty

Koncepcja biznesowa i procedury

Zdefiniuj z nami podstawowe elementy biznesu i marketingu, które stanowią podstawę systemu. System ten opiera się na dobrze ustrukturyzowanych ramach złożonych z precyzyjnie zdefiniowanych procedur operacyjnych. Dzięki takiemu systematycznemu podejściu można usprawnić swoje operacje, zoptymalizować zaangażowanie klientów i realizować skuteczne strategie z zachowaniem spójności i wydajności.

business_conception_procedures_system_implementation_sparta_loyalty
it_analysis_system_implementation_sparta_loyalty

Analiza IT

W obszarze IT zajmujemy się kompleksową identyfikacją i analizą procesów biznesowych w ramach programu. Wiąże się to z określeniem szczegółów, dokładną oceną zakresu integracji i precyzyjnym zbadaniem przepływu danych. Zagłębiając się w informatyczne aspekty tych procesów, torujemy drogę do płynnego wdrożenia systemu i zarządzania danymi, zapewniając wydajność i funkcjonalność programu.

it_analysis_system_implementation_sparta_loyalty

Implementacja kodu

Po rygorystycznym etapie analizy nasz zespół rozpoczyna prace programistyczne, aby dostosować platformę Sparta Loyalty do dokładnie zdefiniowanych i opisanych oczekiwań klienta. Ten etap obejmuje opracowanie kodu i wdrożenie rozwiązań technicznych, zapewniając, że program jest idealnie dopasowany do Twoich unikalnych wymagań. Nasz wysiłek prowadzi do precyzyjnie wykończonego produktu, który dokładnie odpowiada wcześniej postawionym potrzebom biznesowym.

code_implementation_system_implementation_sparta_loyalty
integration_system_implementation_sparta_loyalty

Integracja

Proces integracji systemu Sparta z systemami zewnętrznymi, w tym systemami sprzedaży POS, systemem księgowym i systemami magazynowo-logistycznymi, jest kluczowym aspektem zapewnienia płynności operacji. Nasi eksperci tworzą niezbędne połączenia przepływu danych między tymi systemami, aby zharmonizować procesy biznesowe, ostatecznie zwiększając wydajność i dokładność. Integracja ta zapewnia firmie wgląd w czasie rzeczywistym w działanie programu i usprawnia operacje w wielu aspektach.

system_implementation_system_implementation_sparta_loyalty

Implementacja systemu

Proces instalacji i konfiguracji rozpoczyna się w siedzibie głównej, obejmuje on kluczowe elementy, takie jak system centralny, autoryzacja hosta i przetwarzanie transakcji, aplikacje administracyjne, strona internetowa i płynne interfejsy integracyjne. Druga faza skupia się na lokalnym wdrożeniu, koncentrując się na instalacji zintegrowanego systemu sprzedaży POS i wszelkich wymaganych urządzeń dodatkowych, takich jak pin pady i skanery/czytniki. To dwufazowe podejście do wdrażania zapewnia kompleksową i skuteczną konfigurację dla wszystkich potrzeb biznesowych.

system_implementation_system_implementation_sparta_loyalty
training_system_implementation_sparta_loyalty

Szkolenie

Oferujemy jednodniowy program szkoleniowy przeznaczony dla pracowników biurowych i kierowników sklepów. To kompleksowe szkolenie obejmuje materiały elektroniczne, procedury operacyjne i test końcowy, aby upewnić się, że uczestnicy są dobrze przygotowani do maksymalnego wykorzystania potencjału systemu. Jest to niezbędny krok do zapewnienia pomyślnego przyjęcia i obsługi systemu.

training_system_implementation_sparta_loyalty

Go live

Faza „go-live” oznacza przejście od testów do rzeczywistej produkcji. Podczas tej fazy skrupulatnie czyścimy system ze wszystkich danych testowych i zastępujemy je rzeczywistymi danymi produkcyjnymi. Gwarantuje to, że system jest w pełni funkcjonalny i gotowy do efektywnego zaspokajania potrzeb naszego klienta od momentu uruchomienia.

go_live_system_implementation_sparta_loyalty

Zamów demo!

Sprawdź, jak Sparta Loyalty może ulepszyć
Twój program lojalnościowy.

Sprawdź, jak Sparta Loyalty może ulepszyć Twój program lojalnościowy.

Który produkt Cię interesuje? *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach drogą e-mailową, smsową, telefoniczną. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę odstąpić od umowy bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Book Your Demo!

Discover how Sparta Loyalty can elevate
your loyalty program.

Discover how Sparta Loyalty can elevate your loyalty program.

Which product are you interested in? *

I agree to receiving information about the offers by e-mail, sms, phone call. I realize that I may cancel my agreement at any moment with no influence over data processing which took place so far. For more information see privacy policy.